نمونه سوال علوم تجربی سال دوم راهنمایی ترم دوم

بارم

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

                                 صفحه١       سوالات استاندارد علوم تجربی پایه دوم راهنمایی

 

نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید.

ردیف

١

-جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)به فاصله دو قله موج پی درپی ............گفته می شود.

ب)بخش سنگی گوشته به همراه پوسته ............ نامیده می شود.

ج) دستگاهی که انرژی گرمایی را به مکانیکی تبدیل می کند.................. نام دارد.

د)ویتامین........ بوسیله برخی باکتری های روده بزرگ ساخته می شود.

١

١

-سوالات چهار گزینه ای

الف)ساده ترین تجمع سلول ها که به طور هماهنگ عمل یا اعمال خاصی را انجام می دهند٬چه می نامیم.

1-اندام                        2-بافت                               3- دستگاه               4-ماهیچه        

 

ب) کدام گروه خونی از همه گروهها می تواند خون بگیرد؟

                                                O-4                  AB-3            B-2                     A-1

 

ج)به تعداد نوسانهای یک نوسانگر در مدت یک ثانیه چه می گوییم؟

1-دوره                 2-هرتز                   3-بسامد                   4- دوره

 

د) مقدار مساوی ازکدام یک از مواد زیر به انرژی بیشتری را برای بدن تامین می کند.

1-ویتامین ها             2-پروتیین ها                3-چربی ها                 4-قندها

٢

١

-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید.

الف)قلب اندام تنظیم کننده قند خون است.(   )

ب)نفت خام مایعی سفید رنگ است و بویی مخصوص دارد.(    )

 

ج)شکل مقابل طرح یک عدسی واگرا است.(    )

 

د)شوفاژ هوای اطراف خود را به روش رسانایی گرم می کند.(   )

٣

۵/١

-فرض کنید در یک لیوان آب آهک ودر لیوان دیگر مایع دیگری باشد.اگر از شما خواسته شود که مشخص کنید کدام یک آب آهک است٬ این کار را چگونه انجام می دهید؟روش کار خود را شرح دهید.

۴

١

-هر کدام از سنگ های زیر مربوط به کدام گروه است؟

الف) کوارتزیت(                   )                                  ب)سنگ گچ(                      )

پ)سنگ مرمر(                    )                                  ت)گرانیت(                         )

۵

بارم

                            صفحه٢            سوالات استاندارد علوم تجربی پایه سوم راهنمایی

 

نام ونام خانوادگی......................   نام پدر............  نام مدرسه..............  نام دبیر.............تاریخ.........

لطفا پاسخ سوالات را با خودکارآبی و خوانا بنویسید.

ردیف

٢

 

-هر واژه را در جای مناسب خود قرار دهید.

(کلیه-روده باریک-صفرا-پانکراس-آنزیم-پلاسما-یاقوت-روده بزرگ-آب میان بافتی)

الف)بخش مایع خون است.(             )        

ب)سرعت واکنش های درون بدن را بالا می برند وخودشان تغییر نمی کنند.(               )

پ)اوره را از خون گرفته و دفع می کند.(                 )

ت)ماده ای که برای گوارش چربی ها ترشح می شود.(                 )

۶

١

-کار دستگاه لنف در بدن چیست؟

٧

١

-مسیر گردش بزرگ خون از کجا شروع ودر کجا پایان میابد؟

٨

۵/٠

-دستگاهی که انرژی گرمایی را به مکانیکی تبدیل میکند٬چه نام دارد؟

٩

١

-دو جسم منیر و دو جسم غیر منیر مثال بزنید.

١٠

۵/١

-به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)اگر در زیر یک سرپوش یک بلند گو قرار دهیم سپس به وسیله تلمبه تخلیه هوای زیر سرپوش را خارج کنیم٬هر چه صدای بلندگو را زیاد کنیم باز هم  صدای آن را نمی شنویم. به نظر شما دلیل چیست؟

 

ب)هنگام رعد و برق ابتدا نور آن به شما می رسد یا صدای آن؟چرا؟

١١

١

-اگر مقدار قند موجود در غذا زیاد باشد٬کبد چه کاری انجام می دهد؟

١٢

۵/٠

-مهم ترین عامل درهوازدگی شیمیایی چیست؟

١٣

١

-موجودات زنده چگونه باعث هوازدگی شیمیایی خاک می شوند؟همراه مثال توضیح دهید.

 

 

 

 

                                    در پناه حق

                                                                           محسن رحیمی   

 

/ 7 نظر / 8 بازدید
محمد

این که مال ترم اوله چرا دروغ گفتی

tara

ممنون عالی بود