نمونه سوال نوبت اول علوم هفتم صفحه2

ردیف    به نام خدا
                       سوالات استاندارد علوم تجربی پایه هفتم نوبت اول                              صفحه2    
                                                                                                                         مدت امتحان: 80 دقیقه
نام و نام خانوادگی:.....................  مدرسه:.............  نام کلاس:.............. نام دبیر :............... تاریخامتحان:............    بارم
4    وزن یک آجر 2 کیلوگرمی را بر روی سطح زمین محاسبه کنید.   
1
5    توضیح دهید که:
الف) چگونه می توان حجم سنگ کوچک که شکل نامنظمی دارد را محاسبه نمود؟
ب) چگونه جرم آن سنگ را به دست می آورید؟
ج)چگونه چگالی آن را محاسبه می کنید؟   
5/1
6    جدول زیر را کامل کنید.
نام آلیاژ    مواد سازنده
فولاد زنگ نزن    ..................................
......................    قلع و مس
   

2
7    چگونه اکسیژن موجود در سنگ آهن را جداسازی میکنند؟    1
8    مخلوط آب و آهک چه کاربردهایی دارد؟    5/1
9    سه راه برای حفاظت از محیط زیست را نام ببرید؟    5/1
10    آب کره یعنی چه؟    1
11    اگر عرض رودخانه کشکان 8متر ،میانگین عمق آن 2متر و سرعت آن 5/1 متر بر ثانیه باشد،آبدهی این رودخانه را محاسبه کنید.(نوشتن راه حل الزامی است.)    5/1
    نمره کتبی:................... نمره عملی:........... نمره کل:...................
    در پناه حق    طراح:محسن رحیمی   
15


/ 1 نظر / 44 بازدید
F_mehrafrooz

سلام بسیارعااااااااااااالی بود..منتظرحضورگرم ونظرات پرمهرتان هستم[گل]