علوم اول راهنمایی نوبت اول

                                                           بسمه تعالی

  آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                           زمان:70 دقیقه

الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:(5/0نمره)

1-اگر مقدار مساوی از دو ماده آهن و اکسیژن را حرارت دهیم میزان انبساط آهن از اکسیژن بیشتر است.ص□   غ □

2-مقدار انرژی پتانسیل یک جسم به جرم و ارتفاع آن بستگی دارد.ص □    غ □

ب) پاسخ صحیح را علامت بزنید: (1نمره)

3-کدامیک عنصر است؟ الف)مس□         ب)آب □              ج)شکر□               د)گچ□

4-کدامیک از تغییرات زیر گرماگیر است؟ الف) میعان □         ب)انجماد □      ج)ذوب □     د) چگالش □

5-در کدامیک از وسایل زیر دماپا وجود دارد؟الف) پنکه□        ب) یخچال □   ج) جارو برقی □    د)پلوپز□

6- کدامیک واحد زمان نیست؟ الف) ثانیه□       ب) دقیقه □             ج) سال نوری  □    د) شبانه روز□

ج) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: (1نمره)

7-مسافتی که متحرک در واحد زمان طی می کند ................نام دارد. (شتاب ،سرعت،حرکت)

8- پرواز کردن مخصوص مولکولهای .................است. (جامد،مایع،گاز)

9-برای جدا کردن آب از مخلوط آب و الکل از روش................استفاده می کنیم. (تبلور،تقطیر،تبخیر)

10-وقتی جسمی را بر روی زمین می کشیم بر نیروی ......... غلبه می کنیم.(گرانش،تکیه گاه،اصطکاک)

د) به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

11- هریک از مخلوطهای زیر را با چه روشی جدا می کنیم؟ (5/0 نمره)

اجزاء نفت خام...............................                   آب و ماسه..........................

12- در هریک از موارد زیر شما از چه عاملی برای افزایش سرعت تبخیر استفاده کرده اید؟(5/0نمره)

الف) وقتی لباس خیسی را به صورت کاملا صاف پهن می کنید تا زودتر خشک شود...................

ب)وقتی لباس خود را با اتو خشک می کنید.......................

13- وقتی کمان کشیده شده ای را رها می کنید چه نوع تبدیل انرژی صورت میگیرد؟(5/0نمره)................به.............

14- اگر معلم از شما بخواهد درآزمایشگاه یک آزمایش برای نیروی مغناطیسی انجام دهید چه می کنید؟(5/0 نمره)

 

15- اگر بدانیم انحلال پذیری شکر در آب 205 گرم در100 میلی لیتر است چگونه می توانیم در آزمایشگاه محلول سیر شده ای از شکرتهیه کنیم؟(5/0نمره)

 

16-برای جدا کردن دو لیوان که در هم فرو رفته اند چه می کنید؟(5/0نمره)

 

17-- یک تفاوت و یک شباهت میان لامپ و بخاری برقی بنویسید؟(1 نمره)

18-قهرمان یک داستان قدیمی در جزیره ای دورافتاده ای که به آب شیرین دسترسی ندارد می خواهد برای خود از آب دریاآب شیرین تهیه کند شما چگونه او را راهنمایی می کنید تا این کار را انجام دهد؟(5/0نمره)

 

19- مریم تعدادی قرص نفتالین را درشیشه ای که درب محکمی نداشت نگهداری می کرد پس از مدتی به سراغ آنها رفت اما اثری از آنها ندید می توانید بگویید برای قرص های نفتالین از دیدگاه علمی چه اتفاقی افتاده است؟(5/0نمره)

 

20-مخلوطی ازآب، براده آهن و خاک اره داریم : (1نمره)

الف) این مخلوط چه نوع مخلوطی است؟

ب)دو ویژگی این مخلوط را بنویسید:

ج)چرا براده های آهن جذب آهنربا شده ومی توانیم با این روش آنها را از مخلوط جدا کنیم؟

 

21- پدر علی در مسیر حرکت خود با اتومبیل با رسیدن به محل خط کشی عابر پیاده پدال ترمزرا می فشارد. (1نمره)

الف) به این نوع  حرکت  چه می گوییم؟

ب) چرا به این نام خوانده می شود؟

22-خرگوشی مسافت 240 متر را در مدت زمان 2 دقیقه می دود سرعت این خرگوش را حساب کنید؟ فرمول و واحد سرعت را حتما بنویسید(1نمره) 

23- آیا این جمله ی فروشندگان میوه صحیح است «وزن این پاکت میوه 3کیلوگرم است»؟

 اگر غلط است شما صحیح آن را بنویسید(5/0نمره)

24- یک نمونه اصطکاک مفید و یک نمونه اصطکاک غیرمفید مثال بزنید. (1نمره)

 اصطکاک مفید:...............................    اصطکاک غیر مفید:.....................................................

24-جدول زیر را با کلمات مناسب پر کنید:( 1نمره)

نام وسیله یا پدیده

تبدیل صورت انرژی

سوختن شمع

..........................

.......................

ماهیچه ای به گرمایی

......................

الکتریکی به مکانیکی

باطری خورشیدی

..........................

25- کلمات زیر را تعریف کنید:( 2نمره)

انبساط:

آلیاژ:

قانون پایستگی انرژی:

مسافت :                                                                             موفق باشید دانشور         

            w.oloom-box.blogfa.com

/ 0 نظر / 15 بازدید