نمونه سوال نوبت اول علوم هفتم صفحه2

ردیف    به نام خدا                       سوالات استاندارد علوم تجربی پایه هفتم نوبت اول                              صفحه2                                                                                                                              مدت امتحان: 80 دقیقهنام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید

نمونه سوال علوم هفتم صفحه1

ردیف    به نام خدا                       سوالات استاندارد علوم تجربی پایه هفتم نوبت اول                              صفحه1                                                                                                                              مدت امتحان: 80 دقیقهنام ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید

علوم راهنمایی پایه اول نمونه 2

بسمه تعالی            آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                              زمان:75 دقیقه الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص کنید:(5/.نمره) 1- جرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

علوم اول راهنمایی نوبت اول

                                                           بسمه تعالی   آزمون علوم تجربی- پایه اول- نوبت اول                           زمان:70 دقیقه الف) صحیح یا غلط بودن عبارتهای زیر را مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید
دی 92
2 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
13 پست